Organizačné pokyny – predstavenie VIVALDIANNO

Organizačné pokyny – predstavenie VIVALDIANNO

 

1.    Dátum, čas a miesto konania

        10.4. 2019

        Incheba Expo Arena Bratislava, Viedenská cesta 3-7, Bratislava

 

2.    Otvorenie brán haly je cca o 18,30 hod. Predstavenie začína o 20:00, trvá približne 2 hod. bez prestávky.

 

3.    Vstup do haly:             vstup C 0.1 – pre sektor Plocha

                                               vstup C 1.1 – pre sektor B, C, D, F3         

      

         vstup pre imobilných – z vchodu C 1.1                                    

 

4.    Zoznam nepovolených predmetov

        Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania predstavenia sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a profesionálne fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

 

5.    Bezpečnostné opatrenia         

        Celý areál haly je počas trvania predstavenia prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť do haly prípadne vyviesť z areálu haly osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

       

        Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

       

6.    Občerstveniea šatňa

        V priestoroch haly budú k dispozícii stánky s občerstvením ako aj stánok s reklamnými predmetmi (cd, dvd, tričká, programy atď.).

 

        Šatne pre návštevníkov zabezpečuje spoločnosť Incheba.

 

7.    Doprava do haly a parkovanie

Odporúčame prísť na koncert mestskou hromadnou dopravou. Parkovať bude možné v areáli Incheby. Je spoplatnené a je prevádzkované spoločnosťou Incheba.

           

8.  POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

Top