Rusínsky festival /Archív 27.05. – 29.05.2016/

Rusínsky festival /Archív 27.05. – 29.05.2016/

Dátum: 25. - 31. mája 2020
Miesto: U Vás doma Online

Vstupenky

25.-31.
Máj
2020

ODOHRANÉ

Predstavenie už bolo odohrané
Rusínsky festival /Archív 27.05. – 29.05.2016/
Archív 27.05. – 29.05.2016
U Vás doma

Online

Popis podujatia

Svidník amfiteáter 2016 - online

25.5. - 31.5.2020 - online* Vidieť môžete Rusínsky festival 27. – 29.05.2016

25.05. – 31.05.2020 1,99€ (cena online vstupenky od 25.05. do 31.05.2020 vrátane)

Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej

úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:

V dňoch 25.05. – 31.05.2020 si môžete pozrieť viac ako 9 hodín programu z Rusínskeho festivalu 2016. Vidieť môžete všetkých účinkujúcich, ktorý vystúpili na amfiteátri v piatok, sobotu a nedeľu. Viac na program Rusínsky festival 2016.

Viac info/More informations: www.rusinskyfestival.sk

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children 
na trojdňový online program (piatok, sobota, nedeľa): bez zliavTicketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Na mape

Top