Rusínsky festival

Rusínsky festival

Dátum:
Miesto:

Rusínsky festival chce byť tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej úrovni.

Vstupenky

Popis podujatia

Dátum a miesto konania/Date and place of event:

*23.8. - 29.8.2021, Amfiteáter  Svidník*

*Cena/Price:* trojdňová permanentka


marec   4€


apríl      8€


od 1.mája   10€ (cena permanentky do posledného dňa konaného podujatia)


Podujatie, ktoré je pripravené Rusínmi pre všetkých prináša od roku2013 unikátny program. Súčasťou týždeň trvajúceho podujatia sú výstavy umeleckých diel, premietanie filmov, besedy, vystúpenia hudobných skupín, tanečných a divadelných súborov. Festival ako celok je výsledkom snahy o priblíženie sa divákovi každej vekovej kategórie. Rusínsky festival chce byť  tým podujatím, ktoré naplní dlhoročnú túžbu a úsilie Rusínov na Slovensku samostatne sa prezentovať na celoštátnej
úrovni, obohacujúc svojho návštevníka nielen o zvyky, kultúru a jazyk Rusínov. Jednou z nosných myšlienok festivalu je snaha Rusínov ukázať, akí skutočne sú. Sú národom pripraveným zdieľať svoje kultúrne bohatstvo a zároveň národom otvoreným príležitosti poučiť sa z tradícií, skúseností a smerovania národov a kultúr iných. Aj preto je hlavným odkazom vzájomná tolerancia a rešpekt, spolupráca a inšpirácia medzi Rusínmi a ďalšími etnikami premietnutá na pozadie úsilia o udržanie si svojich unikátnych tradícií a kultúry.

V programe vystúpia a podujatie obohatia:       

  

PIATOK  27.8. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia,

SOBOTA 28.8. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia,
NEDEĽA  29.8. – interpreti budú zverejnení  v mesiaci konania podujatia.

*Viac info/More informations:*www.rusinskyfestival.sk


<http://www.rusinskyfestival.sk/program/>

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and ticketsforchildren -

na trojdňový program (piatok, sobota, nedeľa) majú  voľný vstup:
- deti do 120 cm,

 

- ŤZP – S držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

 

- držitelia preukazu zlatej alebo diamantovej Janského plakety.

*Zmena programu vyhradená.*Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top