Vážený používateľ,

Pri vykonávaní Vašej požiadavky nastal neočakávaný problém. Dôvod výskytu tohto stavu bol zaznamenaný pre hlbšiu analýzu a v blízkej dobe bude tento problém odstránený. Pokiaľ ste sa práve pokúšali uhradiť vstupenky, skontrolujte si vo Vašej histórii objednávok, že v akom stave je Vaša objednávka. V prípade, že tam vidíte neuhradenú rezerváciu, počkajte prosím 15 minút a následne môžete zopakovať pokus o uhradenie tej istej rezervácie.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov s úhradou nás kontaktujte na e-mailovej adrese help@ticketportal.sk, alebo na telefónnom čísle 0905 700 909
Pre návrat na domovskú stránku kliknite na na tento odkaz: https://www.ticketportal.sk

Ďakujeme za pochopenie,
Tím TicketportalAn unexpected error occurred while proceeding with your request. Its cause was recorded for further analysis and the problem will soon be resolved. If you have just tried to pay for tickets, please check your "My order history" for the state of your order. If you see an unpaid reservation, please wait 15 minutes before trying to pay again for this reservation.

If you have any questions or problems with payment, please contact us on the e-mail address help@ticketportal.sk or on our phone number 00 421 905 700 909.
Please click on this link to return to the Ticketportal home page: https://www.ticketportal.sk

Thank you for your understanding
Team Ticketportal