Slovenské zdravotníctvo 2021

Slovenské zdravotníctvo 2021

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatia

Meranie teploty, detailné umývanie rúk či neustále testovanie sa stalo za posledný rok našou súčasťou. Aký je momentálny stav zdravotníctva a čo spôsobil COVID - 19 ?

Konferencia HN events spája odborníkov z verejnej aj súkromnej sféry, ktorí budú diskutovať o vízii slovenského zdravotníctva. Účelom podujatia je priniesť komplexný pohľad na momentálnu situáciu po COVID - 19 . Konferencia sa bude venovať plánom ministerstva zdravotníctva, zmenám v oblasti zdravotníctva rovnako ako novým trendom.

Program:

Dočkáme sa veľkej reformy zdravotníctva?

Ministerstvo zdravotníctva sľubuje najväčšiu reformu zdravotníctva za posledných 15 rokov. Tá nemá byť len o samotnej optimalizácii nemocníc, ale bude zahŕňať aj reformu primárnej ambulantnej sféry a zároveň následnú dlhodobú a paliatívnu starostlivosť.

Panelová diskusia v dvoch blokoch

1. Predstavitelia ministerstva zdravotníctva, nemocníc a zdravotných poisťovní budú diskutovať o reforme nemocníc, ktorá je súčasťou Plánu obnovy.
2. Diskusia medzi zástupcami ministerstva zdravotníctva a zástupcami ambulantnej sféry, komorou sestier aj zástupcami lekárnikov o zmenách v ambulanciách, aj o úlohe lekárnikov a sestier v tomto procese.

Očkovanie

Už takmer dva roky svet bojuje s vírusom Covid- 19. Zatiaľ najúčinnejšou zbraňou je očkovanie. Napriek tomu je na Slovensku stále nízka zaočkovanosť.

  • Prečo sa ľudia vakcín boja? Sú vakcíny bezpečné?
  • Ako presvedčiť pacientov, ale aj lekárov, aby podporili vakcináciu?
  • Stačí na to kampaň zo strany štátu?

 Oceňovanie TOP lekári na Slovensku 2021

Vaše osobné údaje sú spracúvané pre spoločnosťi MAFRA Slovakia, a.s., so sídlom Nobelova 34, 836 05 Bratislava, Slovensko, IČO: 51 904 446, ktorá je usporiadateľom podujatia.Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top