TANEČNÁ AKADÉMIA I.

TANEČNÁ AKADÉMIA I.

Miesto:

Vstupenky

Popis podujatiaVystúpenie tanečného odboru ZUŠ Jána Albrechta

Prezentácia tanečného odboru Základnej umeleckej školy Jána Albrechta

V tanečnom odbore pracujú štyria pedagógovia. Tanečný odbor patrí k najpočetnejším v škole. Vystúpenia našich tanečníkov v rámci Slávnostnej akadémie pravidelne vypredávajú  Dom kultúry Zrkadlový háj v bratislavskej Petržalke. Škola má dve tanečné sály a troch pedagógov. ZUŠ J. Albrechta spolupracuje s Tanečným konzervatóriom E. Jaczovej.

Žiaci tanečného odboru výrazným spôsobom prispievajú  k  úspešnej realizácii školských projektov. Takým bol napríklad multi-odborový projekt na motívy rozprávok H. Ch. Andersena „V záhrade rozprávok“. Projekt bol podporený Magistrátom hl. mesta Bratislavy, BSK a Medzinárodným domom umenia pre deti Bibiana.

Takmer 130 žiakov odboru študuje klasický, ľudový aj moderný tanec, tanečnú prípravu, kreatívny tanec a tanečnú prax.

Podobne ako žiaci hudobného odboru, aj tanečníci majú možnosť spolupracovať s profesionálmi. Spomeňme napríklad SND a balet Luskáčik pred Vianocami 2013.

Ticketportal je garancia pravosti vstupeniek

Na stránkach spoločnosti Ticketportal si kupujete vždy originálne vstupenky na dané podujatie.

Spoločnosť Ticketportal nezaručuje pravosť vstupeniek zakúpených na sekundárnych portáloch predaja (napr. Viagogo), nemá s nimi nič spoločné a ani tento spôsob predaja nepodporuje.

Top