Jirka ČERNÝ - Antidiskotéka

Jirka ČERNÝ - Antidiskotéka

Dátum/Date: 19.03.2014 o 19.30 h.
Miesto konania/Place of event: Poľský inštitút, Nám. SNP 28, BRATISLAVA
Vstupné/Entry: 10 EUR

Popis/Description:

Jiří Černý je významný český hudobný kritik. Usporadúva kontaktné klubové programy na počúvanie nazvané Antidiskotéky...

Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy

Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Jirka ČERNÝ - Antidiskotéka

Top