Koncert festivalu Bratislavská komorná gitara

Koncert festivalu Bratislavská komorná gitara

Dátum/Date: 04.05.2014 o 19.00 h.
Miesto konania/Place of event: Zichyho palác, Ventúrska ul., Bratislava
Vstupné/Entry: 7,00 EUR; študenti a dôchodcovia - 5,00 EUR

Popis/Description:

Koncert v rámci festivalu Bratislavská komorná gitara

GITAROVÉ DUO KUPIŃSKI


Ewa Jabłczińska – gitara (Poľsko)
Dariusz Kupiński – gitara (Poľsko)

Gitarové duo Kupiński je jedinečným príkladom umeleckého talentu vo svete klasickej hudby. Patrí k najznámejším európskym gitarovým duám.

Obaja hudobníci si získali uznanie publika aj kritiky. Ich prednes sa vyznačuje brilantnou technikou, vášňou, veľmi kvalitným zvukom a mimoriadnou eleganciou.

Po absolvovaní Hudobnej akadémie Karola Szymanowského v Katoviciach (v gitarovej triede prof. Aliny Gruszky a prof. Wandy Palacz) a Hochschule für Musik vo Weimare (v gitarovej triede prof. Thomasa Müllera-Peringu) a po svojich početných sólových úspechoch sa Ewa Jabłczińska a Dariusz Kupiński rozhodli založiť gitarové duo, do ktorého priniesli svoje majstrovstvo a osobné čaro.

Svoj vzťah k vyučovaniu uplatňujú na majstrovských kurzoch v Európe i mimo nej, na ktoré ich často používajú. Ewa Jabłczińska v súčasnosti vyučuje na Inštitúte hudby na Univerzite Jana Dlugosza v Čenstochovej. Dariusz Kupiński pôsobí ako pedagóg na Hudobnej akadémii Karola Szymanowského v Katoviciach.

Gitarové duo Kupiński hrá na gitarách z dielne anglického majstra Philipa Woodfielda.

Typ hľadiska: voľné sedenie
Zľavy/Discounts: študenti a dôchodcovia = 5,00 EUR

Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Koncert festivalu Bratislavská komorná gitara

Top