Voices Live 35

Voices Live 35

Dátum/Date: 19.06.2014 o 19.00 hod.
Miesto konania/Place of event: Divadlo Tower Stage (Tower 115), Pribinova 25, Bratislava


Popis/Description:

Jeden večer a veľa zážitkov. Na júnovom Voices Live 35 sa predstavia:

- speváčka Andrea Bučko s pripravovaným albumom Polarity
- reggae kapela Medial Banana
- spisovateľka Ivana Dobrakovová s knihou Toxo
- zlatá paralympijská lyžiarka Henrieta Farkašová s navádzačkou Natáliou Šubrtovou
- ľudskoprávna aktivistka Romana Schlesinger
- fotograf Tomáš Halász

Vstupné/Entry: 5,00 EUR
Zľavy/Discounts: bez nároku na zľavy

Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma
VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Voices Live 35

Top