ZMENENÉ - Maťko a Kubko - 26.10.2014 a 9.11.2014 o 15:00 hod.

Predstavenie Maťko a Kubko, ktoré sa malo konať dňa 26.10.2014 a 9.11.2014 o 15:00 hod. v Sála Starej radnice Hviezdoslavova 7, Košice, je pre chorobu herca ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie Maťko a Kubko v novom termíne: 9.11.2014 o 15:00 hod. v novom mieste konania: VERITAS, Dominikánske námestie 8, Košice.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Vstupenky sa NEMôŽU vracať, klienti NEMAJÚ nárok na vrátenie peňazí !

Zmena miesta konania predstavenia 9.11.2014 z Sála Starej radnice Hviezdoslavova 7, Košice na VERITAS, Dominikánske námestie 8, Košice

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.

Top