DR. RUEDIGER DAHLKE

DR. RUEDIGER DAHLKE

Dátum/Date: 18.09.2015
Miesto konania/Place of event: Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto, Vajnorská 21


Prednáškový večer

18.09.2015 (18:30 - 20:00 hod.)
Prednáška Zákony osudu - pravidlá hry pre život - cena 15 EUR

18.09.2015 (20:30 - 22:00 hod.)
Prednáška Peace Food - Strava pre klud v duši - cena 15 EUR

18.09.2015 (18:30 - 22:00 hod.)
Prednáškový večer COMBO (Zákony osudu + Peace Food) - cena 22 EUR

Popis/Description:

DR. RUEDIGER DAHLKE
lekár / psychoterapeut / spisovateľ
Človek, ktorý počúva svoje telo, rozumie mu a rešpektuje ho, je šťastný a zdravý.

Dr. Ruediger Dahlke je nemecký lekár, psychoterapeut a priekopník psychosomatickej medicíny. Zastáva celostné chápanie choroby, ktoré spočíva v dialógu medzi telom a dušou, a symptómy chorôb chápe ako duchovné posolstvo, ktorá nám zároveň ukazujú cestu späť k uzdraveniu. Snaží sa pacientmi prinútiť k tomu, aby prevzali zodpovednosť za svoj život, sebapoznanie a udržanie či znovuzískanie zdravia. V posledných rokoch sa tiež stále viac zaoberá otázkou vplyvu stravy na náš celkový zdravotný stav. Je autorom viac ako 50 kníh, ktoré boli preložené do 27 jazykov.

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie DR. RUEDIGER DAHLKE
Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma.

Top