National Radio Company of Ukraine Symphony Orch.

National Radio Company of Ukraine Symphony Orch.


Dátum/Date: 06.12.2015 o 17:00
Miesto konania/Place of event: Štátna filharmónia, KOŠICE

Popis/Description:

Národný Symfonický Orchester Slovenského rozhlasu Ukrajiny

"Koncert pre BIS"

Symfonický Orchester Národného rozhlasu Ukrajiny (Ukrajinský Symfonický orchester Slovenského rozhlasu), zohráva vedúcu pozíciu medzi najlepšími symfonickými orchestrami, široko známy v Ukrajine i za jej hranicami.

V roku 2014 orchester oslávil 85. výročie.

Radioetery, nahráva hudbu pre filmy a viac ako 10 000 záznamov o svete a ukrajinskej symfonickej hudby, ktorý orchester realizovala pre Fond.

Ukrajinské Radio - majú jedinečnú zbierku natívnych klasikov, súčasné diela ukrajinských skladateľov a diel svetovej klasickej hudby.

V roku 2005, umelecký riaditeľ a šéfdirigent orchestra bol zaslúžený aktivista pre umenie Ukrajiny Wolodymyr Szejko.
Pod jeho vedením bol Symfonický orchester ukrajinského rozhlasu ako hosť turné v 11 krajinách po celom svete.

Orchester odohral majstrovské diela svetových klasikov ako napr. "Requiem" Giuseppe Verdiho, 9. symfónia Ludwiga van Beethovena "Stabat Mater" od Gioacchino Rossini, "Pokánie Davida" Wolfganga Amadea Mozarta, "Symphony evanjelium" Alemdar Karamanová (svetová premiéra), kantáta " Carmina Burana "Carl Orff a" Kazateľ Stepan Razin "Dmitrija Šostakoviča.

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie National Radio Company of Ukraine Symphony Orch.
Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma.

Top