Hradišťan & Jiří Pavlica - Vianočný koncert

Hradišťan & Jiří Pavlica - Vianočný koncert

Dátum/Date: 13. December 2015 o 16. 00 hod
Miesto konania/Place of event: kostol sv. Michala Archanjela Veľké Rovné
Popis/Description:

Výnimočný hudobný zážitok v podaní vynikajúcich spevákov a strhujúcej hudby jedinečného hudobného telesa Hradišťan & Jiří Pavlica

Ojedinelé hudobné zoskupenie s vysokou umeleckou a interpretačnou úrovňou, neobvykle širokým žánrovým záberom a netradičným repertoárom – to je Hradišťan & Jiří Pavlica. Hradišťan je profesionálnym telesom, ktoré pracuje s odkazom ľudovej tradície a jej filozofickým presahom. Prekračuje hranice hudobných žánrov, spolupracuje s osobnosťami rôznych kultúr celého sveta. Spôsob práce, dramaturgie a vysoká umelecká úroveň radí Hradišťan k originálnym a nezameniteľným telesám susednej českej a medzinárodnej hudobnej scény. Hradišťan natočil asi 30 zvukových nosičov a na mnohých ďalších spolupracoval. Je častým hosťom domácich a zahraničných festivalov tradičnej, alternatívnej, ale i vážnej hudby. Tlieskali mu diváci na štyroch kontinentoch. Medzi kmeňových sólistov patrí Jiří Pavlica – umelecký vedúci, huslista a hudobný skladateľ, ďalej Alica Holubová,  David Burda, Milan Malina, Roman Gill, Milan Gablas a Josef Fojta.

Vynikajúca príležitosť pre milovníkov a umenia a dobrej hudby.

Typ hľadiska: Voľné sedenie
Vstupné/Entry: 15,-€

VSTUPENKY/TICKETS na podujatie Hradišťan & Jiří Pavlica - Vianočný koncert
Vstupenku na toto podujatie si môžete vytlačiť aj u Vás doma.

Top