Organizačné pokyny pri predaji KHL - HC SLOVAN permanentka 2016/2017

Bežné permanentky:
- začiatok predaja voucherov 06.04.2016, začiatok výmeny voucherov 01.06.2016
Predkupné práva existujúcich permanentkárov v dvoch vlnách:
- 1. vlna 06.04.2016 – 25.04.2016 do 21.59 hod. vrátane
- 2. vlna 27.04.2016 – 16.05.2016 do 21.59 hod. vrátane
- Predaj permanentiek pre novíých klientov: od 06.04.2016 do ukončenia
Predaj pre nových klientov spustený zároveň s „1. vlnou ”, ale za inak nastavené ceny
Zmena miesta permanentky povolená v rámci voľných miest, ale za garantovanú “zľavnenú” cenu iba do konca termínu príslušnej vlny, potom už za cenu platnú v danej vlne, iba na centrálnom predajnom mieste Radlinského 27, Bratislava

Permanentka Rodina 1+1
- Začiatok 06.04.2016 do ukončenia
- 1. vlna 06.04.2016 – 25.04.2016 do 21.59 hod. vrátane
- 2. vlna 27.04.2016 – 16.05.2016 do 21.59 hod. vrátane
Je potrebné, aby sa klienti po obdržaní rezervačného čísla, dostavili na centrálne predajné miesto Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, Bratislava, kde im bude na základe predloženého rezervačného čísla a kartičky poistenca s dátumom narodenia dieťaťa  od 01.08.2001 – do 31.07.2010 uplatnená zľava na dané miest.
Predaj Rodina 1+1 pre nových klientovi,  iba na centrálnom predajnom mieste Ticketportal SK s.r.o., Radlinského 27, Bratislava
Na detskú permanentku v rámci Rodina 1+1 (iba v rámci tohto produktu, nikdy nie samostatne!!), má právo každé dieťa narodené v období od 01.08.2001 do 31.07.2010
Detská kartička bude odlíšená graficky, bude vyhradený turniket na prechod, budú dva vouchery, ako platný doklad pri kúpe detského permanentkového vouchera požadovať k nahliadnutiu kartičku poistenca alebo kópiu rodného listu

Zľavy: Bez nároku na zľavy.

Top