FINÁLE SLOVNAFT CUP 2015 / 2016

Dátum: 29.04.2016
Miesto konania: City Arena Trnava
Čas: 20.30 hod.

Cena: od 8,-€

Organizátor podujatia Slovenský futbalový zväz označil zápas za rizikový a súčasne rozhodol, že vstupenky na tento zápas budú vystavované na meno a priezvisko diváka.

Zápas v osobitnom režime
Na jeden nákup možnosť zakúpenia 4ks vstupeniek

Vstupenky sa predávajú na meno a priezvisko
(na každej vstupenke musí byť samostatne uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá sa chce zúčastniť zápasu)

V deň zápasu pri vstupe na štadión bude prebiehať kontrola a údaje na vstupenke sa musia zhodovať s údajmi na platnom doklade totožnosti.

Osoba mladšia ako 14 rokov, nesmie ísť na podujatie bez sprievodu plnoletej fyzickej osoby

(§ 14 ods. 2 písm e) bod 4 zakona 1/2014)

Znenie zákona č.1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí

Zľavy a vstupenky pre deti, dôchodcov, študentov, zťp: bez nároku na zľavy.

Vstupenky na FINÁLE SLOVNAFT CUP 2015 / 2016

Top