Organizačné pokyny pri koncerte LORD OF THE RINGS – FELLOWSHIP OF THE RING – IN CONCERT

Organizačné pokyny pri koncerte LORD OF THE RINGS – FELLOWSHIP OF THE RING – IN CONCERT

1. Dátum a miesto konania

20.6.2016

Incheba Expo Arena Bratislava, Viedenská cesta 3-7, Bratislava

2. Otvorenie brán haly je cca o 16,30 hod.

3. Začiatok koncertu o 18,30 hod.

Upozorňujeme návštevníkov koncertu, že začiatok sa budeme snažiť dodržať presne podľa údajov na vstupenkách, teda 18:30.

VODIČI: odporúčame Vám prísť na predstavenie v predstihu, nakoľko na jedinej prístupovej ceste môžu vzniknúť zápchy.

4. Priebeh koncertu:

Prvá časť od 18,30 hod – trvanie 1h 34 min

Prestávka – trvanie 20 min

Druhá časť od 20,25 hod – trvanie 1h 25 min

Záver koncertu – cca 22,00 hod.

5.Vstup do haly: vstup C 0.1 – pre sektor Plocha

vstup C 1.1 – pre sektor B, C, D, E1

6.Zoznam nepovolených predmetov

Z dôvodu sprísnených bezpečnostných opatrení je prísne zakázané vnášať do priestorov konania koncertu sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a profesionálne fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu.

7.Bezpečnostné opatrenia

Celý areál haly je počas trvania koncertu prísne strážený súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť do haly prípadne vyviesť z areálu haly osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov koncertu. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

8.Občerstveniea šatňa

V priestoroch haly budú k dispozícii stánky s občerstvením ako aj stánky s reklamnými predmetmi (merchandisingom).

Šatne pre návštevníkov nebudú k dispozícii.

9.Doprava do haly a parkovanie

Odporúčame prísť na koncert mestskou hromadnou dopravou. Parkovať bude možné v areáli Incheby. Je spoplatnenésumou 5,- € a je prevádzkované spoločnosťou Incheba.

VODIČI: odporúčame Vám prísť na predstavenie v predstihu, nakoľko na jedinej prístupovej ceste môžu vzniknúť zápchy.

10. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

Top