Nádenník?

Dátum a miesto konania/Date and place of event:
23.10.2016 o 17:30 hod., SOŠ Automobilová, Moldavská cesta 2, Košice - Derniéra

Cena/Price: 1€

Popis/Description: 

Divadelné predstavenie Nádenník je projekt, počas ktorého sa nepoužíva hovorené slovo. Umeleckými prostriedkami sú hudba, krátke herecké vstupy, choreografie tancov, či hra so svetlami. Inšpirácia vychádza z biblického príbehu o márnotratnom synovi. Príbeh je vsunutý do dnešného života a poukazuje na nadčasovosť tohto podobenstva.

Viac info/More informations: oficiálna weboá stránka TU alebo v článku TU.

Zľavy a vstupenky pre deti/Discounts, and tickets for children: Bez zľavy.


Ticketportal nezodpovedá za zmenu v hereckom obsadení. Zmena programu vyhradená.


Vstupenky na predstavenie Nádenník? v Predaji TU!
Top