ZMENENÉ - 54BHS - Večer klavírnych sonát Daniil Trifonov - 8.10.2018 o 19:30 hod.

3.9.2018 10:53

Predstavenie 54BHS - Večer klavírnych sonát Daniil Trifonov, ktoré sa malo konať dňa 8.10.2018 o 19:30 hod. v Koncertná sieň SF, je z technických príčin ZMENENÉ! Namiesto uvedeného predstavenia sa uskutoční predstavenie Klavírny recitál Daniil Trifonov v novom termíne: 27.2.2019 o 19:30 hod. v pôvodnom mieste konania.

Zakúpené vstupenky zostávajú v platnosti.

Klienti, ktorým zmena nevyhovuje, môžu vrátiť vstupenky výhradne na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili najneskôr do 12.10.2018!

Vstupenky uhradené Benefitovou poukážkou je nutné najneskôr do 12.10.2018 doručiť v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na pobočke Ticketportal Central, Metodova 6, Bratislava.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenky prostredníctvom internetu, môže požiadať o vrátenie peňazí najneskôr do 12.10.2018 nasledujúcim spôsobom:
pri platbe formou CARDPAY (platba kartou) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená,
pri platbe formou internet banking (napr.: SporoPay, ČSOBpay, TatraPay , ePlatby VÚB, ...) - mailovou formou/mailom na adrese reklamacie@ticketportal.sk. K žiadosti o vrátenie je potrebné doložiť vstupenky, najlepšie vo formáte PDF. V prípade že boli vstupenky doručené poštou je nutné ich zaslanie na adresu Ticketportal SK s.r.o., P.O.Box 5, 810 08 Bratislava. Tak isto prosíme aj o doloženie detailu transakcie, v ktorom je zreteľne uvedená suma, dátum, číslo účtu platcu a prijímateľa finančných prostriedkov. Platba bude prevedená v prospech účtu, z ktorého bola hradená.

Žiaľ, zo strany interpreta je koncert možné uskutočniť len v náhradnom termíne namiesto pôvodne plánovaného hosťovania Daniila Trifonova počas BHS 8. októbra 2018. Vstupenky platia aj na náhradný termín 27. 2. 2019. V prípade, že vám tento termín nevyhovuje, vstupenky zakúpené v sieti Ticketportál je možné vrátiť len na predajných miestach tejto siete.

Ďalšie informácie na:
TLAČOVÉ SPRÁVY
ZMENY A ZRUŠENIA

Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Za pochopenie ďakujeme.

Top