ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI ĽADOVEJ SHOW – FIRE ON ICE

ORGANIZAČNÉ POKYNY PRI ĽADOVEJ SHOW – FIRE ON ICE

1. ORGANIZÁTOR
XL group s.r.o.
Štúrova 12, 81102 Bratislava
Mail: xlpromotion@xl.sk
Mobil: +421 911 557 032

2. DÁTUM A MIESTO KONANIA
7.11.2019
Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava, Odbojárov 9, Bratislava

3. OTVORENIE brán štadióna je po 18,00 hod. resp. podľa rozhodnutia managementu umelcov

4. ZAČIATOK ŠOU JE PLÁNOVANÝ po 19,00 hod. Predstavenie trvá cca 2,5 hod. vrátane 20min. prestávky.

5. VSTUP na štadión je výsuvnými schodiskami. Vstup do sektoru C29 je cez sektory na druhom nadzemnom podlaží, kde sa nachádzajú sektory B.
VSTUP PRE VOZÍČKAROV je označený z ulice Odbojárov cesty. Doprovod vozíčkara musí takisto mať platnú vstupenku.

6. ZOZNAM NEPOVOLENÝCH PREDMETOV
Je prísne zakázané vnášať do priestorov konania podujatia sklenené nádoby, sklenené fľaše, alkoholické a nealkoholické nápoje, plechovky, jedlo, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, dáždnik, kamery a fotoaparáty, resp. iné nahrávacie zariadenia, zvieratá, predmety ohrozujúce bezpečnosť ostatných návštevníkov a zbrane akéhokoľvek druhu. Malé kompaktné, neprofesionálne fotoaparáty sú povolené.

7. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Priestory štadióna sú počas trvania podujatia prísne strážené súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá bude okrem stráženia areálu dohliadať aj na dodržiavanie poriadku. Organizátor si vyhradzuje právo nevpustiť na štadión prípadne vyviesť z areálu štadióna osoby, u ktorých je podozrenie konzumácie alkoholických nápojov, resp. iných omamných látok, spôsobujúcich agresívne správanie a tým ohrozovanie iných návštevníkov podujatia. Návštevníci predstavenia sú povinní riadiť sa bezpečnostnými pokynmi bezpečnostnej služby a príslušníkov Policajného zboru SR.

Organizátor nezodpovedá za škody spôsobené nedisciplinovaným chovaním publika. Organizátor rovnako nezodpovedá za stratu a odcudzenie cenností (napr. peňazí, dokladov, šperkov, hodiniek, mobilných telefónov a pod.)

8. OBČERSTVENIE A STÁNKY S REKLAMNÝMI PREDMETMI
V priestoroch štadióna budú k dispozícii stánky s občerstvením a nápojmi, ktoré spadajú pod správu spoločnosti STARZ s.r.o.

Šatňa nie je k dispozícii.

9. DOPRAVA NA ŠTADIÓN A PARKOVANIE
Odporúčame na podujatie prísť mestskou hromadnou dopravou. Na parkovanie môžete využiť parkoviská, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti Zimného štadióna O. Nepelu. (napr. parkovisko Kaufland, podzemná resp. strešná garáž nákupného centra Polus a iné.)
Parkovisko v podzemnej garáži Zimného štadióna je možné využiť taktiež, ale je spoplatnené.

VEREJNÁ DOPRAVA
Zimný štadión O. Nepelu sa nachádza na ulici Odbojárov a Trnavskej ceste.
Do centra sa dostanete zo Zimného štadióna električkami z Vajnorskej ulice, trolejbusovými linkami z Jégeho ulice a tiež hustou sieťou autobusových liniek z Trnavskej cesty.

10. PRVÁ POMOC
Stanovisko prvej pomoci sa nachádza pod sektorom A10.

11. FOTO & VIDEO
Je možné používať mobilné telefóny a kompaktné digitálne fotoaparáty. Profesionálne fotoaparáty (s výmennými objektívmi) a videokamery môžu používať len akreditovaní fotografi a tv štáby.

12. POZOR: Upozorňujeme návštevníkov, že vstupenka je cenina a jej falšovanie je vážny priestupok, považovaný za trestný čin, ktorý sa trestá podľa príslušného zákona. Upozorňujeme návštevníkov, aby si vstupenky kupovali iba na oficiálnych predajných miestach. Znehodnotená alebo dodatočne upravovaná vstupenka je neplatná. Za stratu, odcudzenie, alebo poškodenie vstupenky organizátor nenesie zodpovednosť.

Top