Predstavenie Boh masakra 7.5.2009 o 19:00 hod. v divadle Aréna je zrušené.

Predstavenie Boh masakra 7.5.2009 o 19:00 hod. v divadle Aréna je zrušené.

Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.

Klienti, ktorí si zakúpili vstupenky prostredníctvom internetu, ich  môžu vrátiť výlučne   na centrále Ticketportal
na Radlinského 6, Bratislava,  alebo ich pošlu poštou spolu so žiadosťou o vrátenie.

Top