3D Lov s lukom

3D Lov s lukom

 

Simulácia lovu s lukom – nová prestížna zábava na firemné akcie

 

3D lukostreľba – strieľa sa lukom na 3D penové figuríny zvierat /k dispozícii je 12 rôznych druhov / ktoré sú rozostavené v lese. Podobne ako pri golfovom turnaji strelci postupne prechádzajú všetky stanovištia. Ideálne miesto na zorganizovanie 3D okruhu je les alebo lúka so stromami a členitým terénom. Stanovištia sú od seba vzdialené buď niekoľko metrov, alebo aj niekoľko desiatok či stoviek metrov, podľa toho sa odvíja aj časové trvanie okruhu. Všetci sa najprv zúčastnia približne hodinového základného lukostreleckého výcviku, kde sa naučia základom loveckej lukostreľby a následne sú rozdelení do skupín, každá skupina má svojho inštruktora. Strelci sa snažia čo najlepšie zasiahnuť zviera šípom, každé zviera má svoje smrteľné zóny, ktoré zodpovedajú rôznym bodovým hodnotám. Ten kto má najviac zásahov, vyhráva okruh. Okruh je možné prejsť aj viac ráz po sebe. Postupne sa vystriedajú všetci v skupine na daný terč/zviera na danom stanovišti a výsledky sa zapíšu do pripravených tabuliek. Skupina sa následne presúva na ďalší zvierací 3D terč a takto postupne prejde všetkých 12 terčov. Na okruhu môže byť aj viac skupín súčasne, v každej je prítomný inštruktor. Strelecká vzdialenosť je do 20 metrov.

Je to vhodná aktivita pre počet účastníkov do 50, v lete aj v zime. Je to zároveň veľmi zaujímavá teambuildingová a súťažná aktivita.

 

Miesto: Lukostrelecký areál na Čiernej Vode. (príp. iné miesto po dohode)

Časové trvanie: Podľa požiadaviek organizátora od 2 – 7 hodín.

 

3D lukostreľba – simulácia lovu s lukom pre počet do 10 ľudí (s 2 inštruktormi.)

Cena: 630,-Eur/18 979,-Skk

 

3D lukostreľba – simulácia lovu s lukom pre počet do 16 ľudí (s 2 inštruktormi.)

Cena: 771,-Eur/23 227,-Skk

 

3D lukostreľba – simulácia lovu s lukom pre počet do 20 ľudí (s 2 inštruktormi.)

Cena: 809,-Eur/24 372,-Skk

 

3D lukostreľba – simulácia lovu s lukom pre počet do 25 ľudí (so 3 inštruktormi.)

Cena: 987,-Eur/29 734,-Skk

 

3D lukostreľba – simulácia lovu s lukom pre počet do 30 ľudí (so 4 inštruktormi.)

Cena: 1119,-Eur/33 711,-Skk

 

3D lukostreľba – simulácia lovu s lukom pre počet do 40 ľudí (so 4 inštruktormi.)

Cena: 1249,-Eur/37 627,-Skk

 

Lístky/Tickets na 3D Lov s lukom

 

Na vstupenke je uvedené telefónne číslo, na ktorom je potrebné si rezervovať presný dátum a čas danej atrakcie!!! Vstupenka platí do 31.12.2009!!! 

Top