Muzikál JOHANKA Z ARKU


Cena/Price: 30EUR/904,-SK

Divadlo KALICH Praha uvádza v Košiciach muzikál na hudbu Ondřeja Soukupa v réžii Jozefa Bednárika. Hlavná rola - Bára Basiková

Využite 15% zľavu na zakúpenie vstupeniek !!! Zľava platí do 15 dní pred začiatkom daného predstavenia.

www.kalich.cz

                                                    Vstupenky na Muzikál JOHANKA Z ARKU

Top