5.6.2009 Manon Lescaut zmena

Zmena

plánované predstavenie "Manon Lescaut"
dňa 5. 6. 2009 o 19:00 hod.  v SND
bolo zmenené na predstavenie
"Mrzák z Inishamanu".

Vstupenky sa môžu vrátiť do 3 pracovných dní na tom predajnom  mieste, kde boli zakúpené!

Top