Hollý/Roth

Hollý/Roth 11. 6. 2009 19:00   
Hollý/Roth 14. 6. 2009 19:00 
Hollý/Roth 18. 6. 2009 19:00 

Slovenské národné divadlo

Zrušené všetky predstavenia. Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.

Top