Príbeh ulice v Žiline 19. 6. 2009 bol zrušený

Príbeh ulice v Žiline 19. 6. 2009 bol zrušený.

Vstupenky platia na Príbeh ulice v Terchovej - Amfiteáter 8.8.2009 o 21:00 h do sektora VIP.

V prípade, že náhradný termín nevyhovuje, vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY,
musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave,
alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

 

Top