Astorka zmena 20.6.2009

Zmena predstavenia v divadle Astorka dňa 20.6.2009 - z dôvodu ochorenia hercov:

pôvodne predstavenie:
20.6.  LETNI HOSTIA       o 19:00    

náhradné predstavenie:
20.6.  MESIAC NA DEDINE   o 19:00    


Vstupenky sa môžu vrátiť najneskôr do 24. 6. 2009 na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.

V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY,
musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave,
alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

 

 

Top