Literárny večer Dada Nagya - Oznam

Na podujatie Literárny večer Dada Nagya, ktoré sa má konať dňa 15. 10. 2009 a 27. 10. 2009 na Lodi - Divadlo v podpalubí je voľný vstup.

Klinti, ktorí si zakúpili vstupenky, musia požiatať o vrátenie vstupného na tom predajnom mieste, kde si ich zakúpili.

Top