Láma Ole Nydahl v Bratislave

Verejná prednáška lámu Oleho Nydahla na tému "Sloboda mysle"
Dátum konania: 18.12.2009 o 19:00 h
Miesto jeho konania:
Telocvičňa LF UK, Staré Grunty 36, Bratislava– Manželské internáty
Cena: dospelí: 9 € (271,13 Sk), študenti/dôchodcovia 7 € ( 210,88 Sk)
VSTUPENKY

Láma Ole Nydahl ako jeden z mála Západniarov je plne kvalifikovaný ako láma a učiteľ meditácie v buddhistickej tradícii Karma Kagjü. Ole Nydahl a jeho žena Hannah sa v roku 1969 stali prvými západnými študentami J.S. 16. Gjalwa Karmapu. Po ukončení trojročného štúdia buddhistickej filozofie a intenzívneho meditačného tréningu – vrátane odkazu na jedinečné buddhistické praxe Diamantovej cesty nazývané „Prenos vedomia“ (tib. Phowa) – Ole Nydahl začal učiť buddhizmus v Európe na žiadosť 16. Karmapu. Láma Ole odvtedy šíri požehnanie línie v rôznych mestách takmer každý deň, cestuje a učí po celom svete. Hĺbka jeho poznania a sviežosť učení inšpiruje tisíce ľudí na jeho prednáškach a meditačných ústraniach.
Viac na:
http://www.buddhizmus.sk/
Top