Slovensko - USA

Priateľské medzištátne stretnutie
Slovensko - USA

Dátum/Date Čas/Time Miesto/Place of game Cena/Price
14.11.2009 16:00 hod (výkop o 16:05 hod). Štadión ŠK Slovan Bratislava, cena od 10,-eur/301, 26 Skk

Ceny vstupeniek:

I. kategória (krytá tribúna - AT, BT) 25,- EUR/753, 15,-Skk
II. kategória (nekrytá tribúna - AS, BS) 15,- EUR/451, 89,-Skk
III. kategória (za bránou - CS, DS) 10,- EUR/301, 26
Business 100,-eur/3012, 6 Skk

Nariadenie organizátora: predaj maximálne 4 vstupeniek na osobu, pri študentských maximálne 1 vstupenka!!!! V prípade porušenia tohto nariadenia bude predajné miesto sankcionované !!!

Zľavnené vstupenky do sektoru CS sa budú predávať na študenstký preukaz s foto majiteľa isic, index, euro<26 , rodičia môžu zakúpiť vstupenku pre dieťa do 15 rokov, ale dieťa musí ísť na štadión v sprievode dospelej osoby a pre dochodcov, ktorí sa preukážu dôchodcovským preukazom za cenu 5,- EUR/150, 63,-Skk

Vstupenky/Tickets na Slovensko - USA

Top