ZRUŠENÉ koncerty

Vánoce s Helenou
9.12.2009 - Martin
10.12.2009 - Trenčín


Koncerty sú ZRUŠENÉ. Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

Top