Muzikál JOHANKA Z ARKU

Miesto konania akcie/ Place of event:Divadlo CASSIA - Košice
Dátum a čas/ Date and time:
20-23.1.2010 o 19:00 hod. a 13.-15. 5. 2010 o 19:00 hod.
Cena/Price: od 24,-EUR/723,-Skk

 

Obnovená premiéra slávneho muzikálu Ondřeje Soukupa, Gabriely Osvaldové a Jiřího Hubača v réžie Jozefa Bednárika. Muzikál o francúzskej svätici je hodnotený ako jeden z najlepších českých muzikálov. Účinkuje Divadlo KALICH Praha.
Bližšie informácie: www.divadlocassia.sk a www.kalich.cz

 

                                                          Vstupenky na Muzikál JOHANKA Z ARKU

Top