KAREL GOTT - zmena termínu konania

VIANOČNÝ KONCERT
KARLA GOTTA, ktorý sa mal konať 22.12.2009 
je z dôvodu ochorenia pána Gotta preložený na termín
12. február 2010!

Vstupenky zostávajú naďalej v platnosti!
V prípade, že vám termín nevyhovuje, vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

Top