Valčík náhody

Z M E N A V ŠTÚDIU SND
Dňa 7. 1. 2010 o 19.00 hod. sa plánované predstavenie
Valčík náhody ruší pre ochorenie.

Klienti môžu vrátiť vstupenky na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené!
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného!

 

Top