POZOR Z M E N A - Mariša

POZOR  Z M E N A v Historickej budove SND

Dňa 16. 1. 2010 o 17.00 hod. sa plánované predstavenie
Mariša presúva z Historickej budovy SND do Sály činohry SND.

Vstupenky zostávajú v platnosti.

Top