Mafiánske historky

Predstavenia Mafiánske historky, ktoré sa mali konať dňa:
29. 1. 2010 o 20:00  - DK Ovsište
30. 1. 2010 o 20:00
  - DK Ovsište

sú ZRUŠENÉ
Vstupenky sa môžu vrátiť na tom predajnom mieste, kde boli zakúpené.
V prípade, ak si klient zakúpil vstupenku prostredníctvom internetu - CARDPAY, musí vstupenku vrátiť priamo na centrále Ticketportal, Radlinského 6 v Bratislave, alebo zaslať originál vstupenku poštou spolu so žiadosťou o vrátenie vstupného.

Top