PREDAJ AJ PRIAMO NA MIESTE na J. Garbareka

Jan Garbarek Group 
 
Dátum/Date: 2. 3. 2010 o 20.00h.
Miesto konania/Place of concert: Spoločenská sála PKO, Bratislava
PREDAJ AJ PRIAMO NA MIESTE V DEŇ KONCERTU!

JAN GARBAREK saxofón
RAINER BRÜNINGHAUS klavír
YURI DANIEL kontrabas
TRILOK GURTU perkusie
Nikto nehrá na saxofón tak, ako to dokáže Jan Garbarek. Zvuk jeho saxofónu sa stal jeho nespochybniteľnou značkou a už dlhší čas dodáva novú dimenziu tomu, čo všeobecne vnímame ako jazz.
Zvuk samotný možno ešte nie je hudbou. No kompozície a improvizácie Jana Garbareka sú majstrovsky vytvorenou, neuveriteľne melodickou hudbou, ktorá preniká priamo do duše. Obrovský priestor jeho zvukov sa rozpína od neuveriteľného pokoja až po expresívnu extázu. Vyžaruje úžasný pocit zmierenia, pritom však nepripúšťa ani moment nudy. Jeho koncerty sú veľmi živé a sprístupňujú divákom širokú stupnicu stúpajúceho napätia. Hudba tu dýcha a umožňuje dýchať. Znie jednoducho a zároveň komplexne. Je to hudba veľkolepo hymnická a zároveň i trocha roztrúsená, hravá i vážna, pohrúžená do hĺbky a zároveň otvorená, intenzívna skôr než sentimentálna.

 

Top