NE-YO

Vážení klienti: Vyplácanie peňazí za zrušený koncert NE-Yo zo dňa 20.2.2010 na predajných miestach siete Ticketportal je dočasne pozastavné.
O ďalšom postupe, ako aj o mieste vyplácania peňazí budeme informovať max. do desiatich dní, na našich stránkach. Tento problém nebol spôsobený zo strany spoločnosti Ticketportal.

Ďakujeme za pochopenie.

Top