Gábor Presser

Pre obrovský záujem a po dohode s umelcom  po jeho poslednom  koncerte v Komárne, zvyšujeme kapacitu miest na predaj vstupeniek na prvý sólový koncert ( one man show ) Gábora Pressera v Bratislave.
Top