Katarína Veľká

26.4.2010 o 19.00 h
DK Ružinov - Malá sála Bratislava

Osamelá jazdkyňa na hviezdnom nebi

Pani Milku Zimkovú nie je potrebné u nás zvlášť predstavovať. Umelkyňa, hosťujúca herečka a zároveň autorka nespočetných výnimočných predstavení Divadla jedného herca na javisku Malej sály DK Ružinov od čias jeho slávy v 80 rokoch minulého storočia /DKR začal svoju činnosť v roku 1985/.
U nás niekedy zabúdame ako na tradíciu, tak na históriu, ktoré jediné sa našťastie nedajú kúpiť. Sú alebo nie sú a práve tento časový oblúk im pridáva na význame.
Divadlá Milky Zimkovej sú väčšinou pôvodné autorské kreácie  a taká je jej najnovšia monodráma o historicky významnej a vzdelanej panovníčke Kataríne Veľkej, ruskej cárovnej / Katarína II. - Veľká vládla v rokoch 1762 - 1796, pôvodom nemecká šľachtičná/.

Dom kultúry Ružinov uvedie predstavenie 26.4.2010 a pre návštevníka sa naskytá nevšedná príležitosť zažiť túto ctižiadostivú panovníčku v autentickej interpretácii Milky Zimkovej. Monodráma je herečkinou doménou niekoľko desaťročí na divadelných scénach doma i v zahraničí, za čo bola i viackrát ocenená.

Vstupenky / Tickets na predstavenie Katarína Veľká

Top