SONISPHERE Festival

Ceny sa budú zvyšovať, využite preto posledné hodiny na zakúpenie vstupenky za najnižšiu cenu.


Do 31. marca / Until 31st march: 68,00 EUR

Od 1. apríla / 1st april: 71,50 EUR

Od 1. mája / 1st may –  showday: 75,00 EUR


Top