ENSEMBLISSIMO

Opera Slovenského národného divadla (SND) uvedie koncert s názvom ENSEMBLISSIMO, ktorý patrí do ponuky osláv jubilejnej 90. sezóny SND. Koncertom sa k výročiu pripájajú dve kolektívne telesá Opery SND – orchester a zbor, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou umeleckého profilu operného domu i jeho dejín. Za dirigentským pultom bude stáť šéfdirigent Opery SND Rastislav Štúr i hlavný zbormajster Pavol Procházka. Výkony orchestra a zboru spestria štyria sólisti: Štefan Kocán, Jolana Fogašová, Michal Lehotský a Sergej Tolstov. Jedinečný koncert sa uskutoční 30. apríla o 19.00 hod. v Sále opery a baletu v novej budove SND.

„V programe sa obe telesá predstavia v repertoári, ktorého jednu časť možno považovať za profilovú z pohľadu súčasnej programovej ponuky a časť druhú za historickú reflexiu programových dominánt minulosti,“ povedal k programu koncertu Ensemblissimo šéfdramaturg Opery SND Slavomír Jakubek.

Okrem predohier, medzihier a zborových scén spestria program koncertu aj sólistické výstupy spomínaných štyroch renomovaných vokálnych umelcov: slovenského basistu Štefana Kocána, jednej z mladých speváckych hviezd medzinárodnej opernej scény, vynikajúcej slovenskej mezzosopranistky Jolany Fogašovej, stálej hostky Opery SND, renomovaného slovenského tenoristu Michala Lehotského, tak isto stáleho hosťa našej prvej opernej scény, a barytonistu Sergeja Tolstova, popredného sólistu Opery SND.

V programe odznejú árie z opier: Čarovná flauta (W. A. Mozart), Trubadúr (G. Verdi), Eugen Onegin, Piková dáma (P. I. Čajkovskij), Boris Godunov (M. P. Musorgskij), Svätopluk (E. Suchoň), Faust (Ch. Gounod), Turandot, Tosca (G. Puccini) a ďalšie.

Vstupenky/tickets na koncert ENSEMBLISSIMO


 

Top