Komorné dni J.N. Hummela

6. máj 2010 o 19:00 h
Veľká sála Slovenského rozhlasu, Bratislava
Erasmus projekt „Haydn, the progressive

10. máj 2010 o 19:00
Dvorana VŠMU, Bratislava
Graffovo kvarteto /ČR/

4. jún 2010 o 19:00
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava
Solamente naturali, D. Talpain - dirigent

Vstupenky / Tickets na Komorné dni J.N. Hummela

Top