SONISPHERE FESTIVAL - Zmena miesta konania!

SONISPHERE FESTIVAL,

nové miesto konania/ new place of festival:
MILOVICE AIRPORT
ČESKÁ REPUBLIKA

Vstupenky zostávajú v platnosti, vstupné NIE JE MOŽNÉ VRÁTIŤ. Nové miesto konania je len
o 45 km ďalej a je bližšie k Prahe.

Tickets bought for Mimon are valid for Milovice.
NO TICKET REFUND possible due the fact that we change the venue.
Festival
are only moving around 45 km to the new venue and it`s closer to
Prague anywhere.

Top