JOSEPH DUNN TRIBUTE 2010

Výstava plemena Staffordshire bullterrier pod záštitou Slovenského klubu teriérov.

Výstava sa bude konať v dvoch oddelených kruhoch (psy a suky), posudzovaných dvoma posudzovateľmi – rozhodcami z UK.

Rozhodcovia:
Peter Rhodes /UK/
Martin Grimwood  /UK/

NA VÝSTAVE SA NEBUDE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ !

VYSTAVOVANÍ BUDÚ LEN PSI A SUKY REGISTROVANÍ V KATALÓGU DO 2.UZÁVIERKY (T.J. 02.08.2010) !

Na zasadnutí výboru SKChTaF dňa 20.2.2010 bol schválený návrh organizátorov výstavy:

Na výstave Joseph Dunn Tribute bude:
- možné splniť podmienky chovnosti a uchovniť psa alebo suku.
- kontrola chrupu na výstave *JDT* , vek nad 12 mesiacov a hodnotenie V a VD

Podľa platných ustanovení Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov.

Informácie:

Vstupenky/Tickets na JOSEPH DUNN TRIBUTE 2010

Top