KORPIKLAANI - ZMENA MIESTA KONANIA !!!


Koncert kapely
KORPIKLAANI
18:5.2010
sa presúva z Randal clubu do
Majestic Music Club Bratislava!!!
vstupenky zostávajú v platnosti

Top