STREKOVSKÝ PIVNIČNÝ FESTIVAL 2010

Dátum/Date: 24. - 25.7.2010 od 11:00hod
Miesto/Place of festival: Vinohrady Strekov
Cena/Price: 6€ permanentka, 10€ balíček

V idylickom vinohradníckom prostredí sa zrodila idea o pivničnom festivale, hlavnou úlohou ktorého bolo a je popri založení tradície a vytváraní celospoločenskej hodnoty, oboznámiť širokú verejnosť s "kultúrou vína" (a kultúrnou konzumáciou vína) vo svojom prírodnom prostredí, v spoločnosti úprimných vinárov a šikovných remeselníkov.
Otvorením našich vinohradov pre širokú verejnosť chceme ukázať hodnotu práce vinohradníkov/vinárov - od koreňa viniča až po najvzácnejší výsledok ich činnosti: víno.
Bohatým programom III. Strekovského pivničného festivalu pokračujeme v začatej práci pomáhať rozvoju miestnych kultúrnych a spoločenských tradícií, a podporiť rozvoj cestovného ruchu i agroturistiky v regióne.

Vstupenky/tickets na podujatie STREKOVSKÝ PIVNIČNÝ FESTIVAL 2010 v predaji!

Top