LUCIE BÍLÁ

LUCIE BÍLÁ
Klavírny sprievod Petr Malásek

Koncom  augusta si všetci milovníci populárnej i vážnej hudby môžu vychutnať veľkolepý koncert 11 násobnej Zlatej slávice, pani Lucie Bílej v kostole.
Tieto jej koncerty majú neopakovateľné čaro a pohľadia dušu nejedného z nás.
Zaznejú skladby ako - MEMORY, Stůj, SUMMERTIME,  Hvězdy jako hvězdy, Slyš chór, Jsi můj pán ...

Koncerty:
27.08.2010 o 20,00 h. - Rímskokatolícky kostol Považská Bystrica
28.08.2010 o 17,00 h. - Evanjelický kostol Liptovský Mikuláš
29.08.2010 o 18,00 h. - Evanjelický kostol Senica

Vstupenky na koncerty Lucie Bílej

Top