OZNAM - zmena pracovnej doby na centrale

OZNAM

Z dôvodu pretrvávajúcich vysokých teplôt musela centrála Ticketportal SK, Radlinského 6, Bratislava pristúpiť
k skráteniu pracovnej doby.

Dňa 15.7.2010 bude centrála Ticketportal SK, Radlinského 6, Bratisalva otvorená  od 8:30h do 16:30h.

Dňa 16.7.2010 bude centrála  Ticketportal SK, Radlinského 6, Bratisalva otvorená od 8:30h do 16:00h.

Ďakujeme za pochopenie.

Ticketportal SK, s.r.o.
Radlinského 6, 811 07 Bratislava

 

Top