OSMIDIV

II. ročník
21. augusta 2010 od 15.00 do 2.00 hod.
AMFITEÁTER, Banská Štiavnica
Vstupné predpredaj 7,- eur, na mieste 9,-eur
Vstupenky na podujatie OSMIDIV

Účinkujúci:
IMT Smile
Zdenka Predná
Žena z Lesoparku
Metropolis
GET Explode
Popcorn Dráma
LeRa
Hugo Čáves Orchestra
Natália Hatalová
Soundplay
Klaudia Pappová
Joe Willow
Fidelovi banditi
Yedda Lin / Taiwan/
Romana Kolkusová
Branislav Matula

Top