KONVERGENCIE - ZMENY v programe

Zmeny v programe festivalu Konvergencie
Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách v programe medzinárodného festivalu komornej hudby Konvergencie, ktorý sa bude konať od 20. do 26. septembra v Bratislave.

Z organizačných dôvodov sa presúva predstavenie Kontrabas na budúci ročník festivalu (malo sa konať  sobotu 25.9.2010 o 18.00). Namiesto neho sa uskutoční projekt Fúga slov a obrazov / Johann Sebastian Bach ako ste ho ešte nevideli ani nepočuli / Miki Skuta (klavír) a Daniel Hevier (slovo a maľba).

Projekt Fúga slov a obrazov, ktorý sa mal pôvodne konať v nedeľu, sa teda presúva na sobotu 25.9.2010 o 18.00.

Divákom, ktorí si na predstavenie Kontrabas už zakúpili lístky sa ospravedlňujeme. Vstupné im bude vrátené a zároveň ponúkame možnosť gratis vstupu na predstavenie Fúga slov a obrazov.

24. 9. 2010 | začiatok o 17:30 h 
| DESIGN FACTORY | BRATISLAVSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY VII
BACH A BERGER. HUDBA A PRAVDA.
Roman Berger (1930) – Konvergencie I. pre sólové husle
Johann Sebastian Bach (1685―1750) – Ciaconna d mol pre sólové husle BWV 1004
Igor Karško – husle, Milan Paľa – husle

Roman Berger (1930) je jednou z najväčších osobností slovenskej hudby. Nielen ako predstaviteľ silnej skladateľskej generácie avantgardy  60. rokov, ale tiež ako originálny mysliteľ a humanista, ktorý svoje názory na umenie a spoločnosť publikoval knižne i vo viacerých periodikách. Na festivale zaznie prvá skladba z impozantného triptychu s názvom Konvergencie, ktorý vznikol v 70. rokoch 20. storočia. Konvergencie sú „grandióznymi monolitmi, porovnateľnými čo do náročnosti azda len s Bachovými sláčikovými monumentmi,“ napísal o dielach Jaroslav Šťastný. Preto bude koncert k 80. narodeninám Romana Bergera súčasne poctou Johannovi Sebastianovi Bachovi, ktorého 260. výročie úmrtia si hudobný svet tento rok pripomína.  

Top